Kontakt z nami

świeża borówka amerykańska – Borówka Urbanek

logo-urbanek

 

Gospodarstwo Ogrodnicze
Urbanek Cezary

Tłumy ul. Wiejska 5
96-323 Osuchów
woj. mazowieckie

Zamówienia

Cezary Urbanek
tel. 48 508 458 632
email: cezary.urbanek@wp.pl

Borówka Urbanek

Świeże owoce borówki amerykańskiej

Gwarantujemy ciągłość dostaw od połowy lipca do końca października.